Gåsø Viking

M3001

Frøy Rederi AS

Sefine Shipyard
Byggenr / BN 23
Byggeår / 2015

Frøy Server

Macho 25

Frøy Akvaressurs AS

Sletta Verft
Byggenr / BN 145
Byggeår / 2014

Frøy Fighter

Macho 40

Frøy Akvaressurs AS

Sletta Verft
Byggenr / BN 150
Byggeår / 2015

Våre fartøy på sjøen