Kontrakten på to taretrålere ble signert mellom Nutrimar AS og Fosen Yard, noe som er et nytt steg for vår deltagelse i prosjektet for utvikling av fremtidens taredyrkingsfartøy. Vårt nye taretrålerdesign blir snart å se i operasjon langs norskekysten....

les mer