Logo MM CMYK-02

Konstruksjon og bygging av båter har vært en del av vår hverdag gjennom generasjoner. Møre Maritime er forankret i disse stolte tradisjonene gjennom videreføring av den skipstekniske kunnskapen og erfaringen ved Sterkoder og Atlantconsult.

Vår tidslinje med milepæler og viktige hendelser

2003

 • Selskapet stiftet i april 2003 av tre ingeniører. Svein Knudtzon Waagbø daglig leder.
 • Ingeniørtjenester rettet mot skip, havbruk og olje/gass
 • Leier konstruksjonskontor og overtar programvare fra Sterkoder
 • Omsetning første år 2 mill
 • 6 ansatte ingeniører ved årsslutt

2004

 • Utviklet fremtidsrettet design på stor kombinert brønnbåt/servicebåt «Møre 1500»
 • Medlemskap i TBL/NHO
 • Hovedforretningsområde er skipsteknisk engineering for skipsverft og skipstekniske konsulenter
 • 8 ansatte ingeniører ved årsslutt

2005

 • Stor engineeringkontrakt inngått med Skipsteknisk på nybygget«James Cook», 3,3 mill

2006

 • Store kontrakter inngått med Rolls Royce Marine for stål og rør engineering på ankerhånterere og store konstruksjonsskip
 • Samarbeidsavtale inngått med det kroatiske ingeniørselskapet De Naval
 • 13 ansatte ingeniører ved årsslutt

2007

 • Nye store engineeringkontrakter med Rolls Royce og Fosen Mek.
 • Gazelle-bedrift for tredje gang
 • Omsetning økt til 11 mill

2008

 • Flyttet inn i nye flotte lokaler i Sterkoders nye administrasjonsbygg

2009

 • Finanskrisen rammer våre tradisjonelle markeder mot skipsbygging/design
 • Omsetning redusert til 9 mill

2010

 • Bemanningsreduksjon pga. finanskrisen. Omsetning redusert til under 7 mill
 • Ny strategi utarbeides: Utvikle egne skipsdesign og levere komplett produksjonsunderlag til byggeverft
 • Flere fartøydesign og modellserier for havbruk utviklet; brønnbåter, slaktebåter og store servicefartøy.

2011

 • Flere store ombyggingskontrakter
 • Stor design/engineeringskontrakt med Bukser&Berging sammen med Marin Design
 • Flere mindre designkontrakter på brønnbåter, slaktebåter og servicefarøy
 • Omsetning økt til 10 mill og bemanning økt til 10 personer

2012

 • Økende designaktivitet og flere forprosjekter igangsatt
 • Omsetning økt til 13 mill og bemanning økt til 13 personer

2013

 • Første nybygg Møre Maritime design: Avansert og stor brønnbåt på 3000 m3 og 78 m lengde for Frøy Sjøtransport. Bygging ved Sefine Shipyard i Tyrkia.
 • Enda en nybyggskontrakt inngås: Servicefartøyet «Macho 25» skal bygges ved Sletta Verft
 • Flere designkontrakter inngås

2014

 • Nybyggingskontrakt «Macho 40». Verdens største nybygg servicebåt for havbruksnæringen, 40m lang.
 • Flere andre designkontrakter

2015

 • Stor nybyggingskontrakt 2 fartøy Møre Maritime «M-3401», 85 meter lange avanserte brønnfartøy for Frøy Sjøtransport og Marine Harvest.
 • Design/engineeringskontrakt med De Bruyn Transport i Tasmania for verdens første slaktebåt nybygg for havbruksnæringen. Design «Macho 36 APV» for det tasmanske rederiet
 • Omsetning økt til 18 mill

2016

 • Design/engineerings kontrakt med Sletta Verft for bygging av 2 stk store stål katamaran servicefartøy på 25mx13m. Design: Møre Maritime «MachoCat 25». Dieselelektrisk.

2017/2018

 • Design/engineerings kontrakt med Sletta Verft for bygging av 2 stk servicefartøy på 25mx10.6m. Design: Møre Maritime «Macho 25». Dieselelektrisk. 
 • Designkontrakt med Fosen Yards for bygging av 2 stk taretrålere 14.9mx9.4m. Design: Møre Maritime «MachoTrawl 15».

2019

 • Design/engineerings kontrakt med Sletta Verft for bygging av servicefartøy på 19.9mx10.6m. Design: Møre Maritime «Macho 20». Dieselelektrisk med batteripakke.