APV M2001

Lengde [m]

Bredde [m]

Lastekapasitet [m3]

Møre Maritime har tegnet kombinasjonsfartøy som gir brukeren stor fleksibilitet i operasjon. Fartøy som kommer inn for et normalt oppdrag som brønnbåt kan omstille operasjonen raskt hvis fisken er svak.

Fartøyet har slaktelinje og kan bløgge fisken ved merd, før den transporteres inn til land i nedkjølte RSW-tanker. Dette vil gi store reduksjoner i dødelighet når fisken er svak. 

Utformingen av fartøyet er gjort både med styrhuset foran og styrhuset bak. Arrangeringen av slaktelinjer og fiskelogistikk er designet ut fra våre brønnbåter og slaktebåter som er i drift. 

Dette er en kombinasjon av to fartøystyper vi har lang erfaring med. Denne innsikten sørger for at løsningene om bord er gode for mannskapet – både i operasjoner og for renhold av prosessområdene.