Vi har lang erfaring med flere skipstyper – både ved gjennomføring av nybygg og ombygginger

Design- og konseptuvikling

Totalleveranser for nybygg – fra konsept til detail engineering

Komplett tegningsunderlag til verft

3D-modellering i AVEVA og Tribon – skrog, rør, utrustning m.m.

Skiptekniske beregninger

 Stabilitetsberegning i HYPET og NAPA

Konsultasjon ved ombygginger

Forskningsprosjekter innen havbruk

Med sin strategiske beliggenhet har Kristiansund en stolt maritim historie. Konstruksjon og bygging av båter har vært en del av vår hverdag gjennom generasjoner. Møre Maritime er forankret i disse stolte tradisjonene gjennom videreføring av den skiptekniske kunnskapen, og erfaringen, ved Sterkoder og Atlantconsult. 

Mye har endret seg siden bedriften ble stiftet i 2003 med tre ansatte, og ingeniørtjenester mot skip, havbruk og olje/gass var vår hovedbesjeftigelse.

Etter finanskrisen i 2008 endret bedriften stratergi. Hovedfokuset skulle nå være egne skipsdesign og levere komplette produksjonsunderlag til verft.

Siden den gang har antallet ansatte økt betraktelig, og vi har designet en rekke innovative fartøy til havbruksnæringen.

Vi designer den nye generasjonen havbruksfartøy, noe følgende fartøy av Møre Maritime-design er fysiske bevis på:

  • Verdens største servicefartøy til havbruk (Frøy Fighter, 2015)
  • Verdens første slaktebåt som nybygg (Emmanuel, 2017)
  • Verdens største brønnbåt (Gåsø Høvding, 2021)

 

Vi er et konsulentfirma med høy skipsteknisk kompetanse. Møre Maritime dekker hele kjeden fra tidlig konseptutvikling til skipsteknisk basisdesign og produksjonsrettet engineering for egne design.

Konseptutvikling

Et hvert prosjekt hos Møre Maritime begynner med å kartlegge brukerens behov. Dette danner grunnlaget for en vellykket designprosess.

Skipsdesign

For å best kunne forstå brukernes behov, og omsette dette til gode design, er det viktig at man i en tidlig fase opplever de brukssituasjonene fartøyet skal brukes i.

Dette oppnås ved befaring av fartøy og tett samarbeid med brukeren og underleverandører.

På denne måten kan vi skreddersy et design for vår kunde. 

Detail Engineering

Jarl

Våre ingeniører har vært med på å konstruere fartøy til havbruksnæringen siden første generasjons brønnbåt. Solid erfaring og forståelse for fartøyenes funksjonalitet sørger for optimaliserte løsninger.

Under hele prosjektet diskuterer vi løsningene om bord med kunde, verft og underleverandører. Dette holder oss oppdatert på utviklingen innenfor næringen når det kommer til ny teknologi og nye løsninger.

Vi lager komplett produksjonsunderlag for egne design, og følger fartøyene hele veien fra brennestart til det er i drift.

 

BESØK OSS PÅ SOSIALE MEDIER

nb_NONorsk bokmål