Team Møre Maritime har lang erfaring med mange skipstyper, både når det gjelder gjennomføring av nybyggingsprosjekter og ombygginger. Særlig mot havbruksnæringen har vi utviklet og bygget mange spenstige fartøy, som slaktebåter, levendefisk fartøy, forbåter, lektere og servicefartøy. Sammen med skipsredere og andre kunder finner vi løsninger og fremtidsrettede skipsdesign!

Med sin strategiske beliggenhet har Kristiansund en stolt maritim historie. Konstruksjon og bygging av båter har vært en del av vår hverdag gjennom generasjoner. Møre Maritime er forankret i disse stolte tradisjonene gjennom videreføring av den skipstekniske kunnskapen og erfaringen ved Sterkoder og Atlantconsult. Kristiansund ligger sentralt, midt i «havrommet», for den store aktiviteten og verdiskapingen som skjer i havbruksbransjen. Møre Maritime har spesialisert seg på båter for havbruksnæringen. Med ingeniører som har konstruert fartøy for akvakultur siden første generasjon brønnbåter, er det opparbeidet en høy kompetanse på havbruksfartøy.

Våre kontorer

Kai