Frøy Server

Macho 25

Arbeidsbåt tilpasset arbeid i åpent farvann. Fartøyet er tilpasset et bredt spekter av arbeidsoppgaver innenfor havbruk. MACHO 25 har et nyutviklet skrog som gir lavt drivstofforbruk. Enkel og effektiv ballastering gir mulighet for tilpasse fartøyet for ankerhåndtering og operasjoner ved merd.

Første fartøy av denne typen ble bygget ved Sletta Verft for Frøy Akvaressurs AS og satt i drift for Lerøy Midt i 2014.

Lengde over alt i m

Designdypgang i m

Største bredde i m

Bruttotonnasje i GT

Lastkapasitet i m3

Antall containere (20ft)