Frøy Valkyrien

Et dieselelektrisk arbeidsfartøy med god miljøprofil bygget for Frøy Akvaressurs. Fartøyet er laget for å håndtere tyngre operasjoner innenfor havbruk med et stort arbeidsdekk og kraftig dekksutstyr. Katamaranen er bygget ved Sletta Verft, og har byggenummer 157.

Lengde i m

Krankapasitet i tonn - meter

Største bredde i m

Bruttotonnasje i GT

Dekksareal i m2