Gåsø Freyja

Moderne brønnbåtdesign for lukket kjøring. Fartøyet er bygget med dobbelt bunn og doble sider som gir god sikkerhet. Ballast kan flyttes raskt for å justere trim eller for å endre krengning. Det første fartøyet av denne typen ble bygget for Frøy Rederi ved Sefine skipsverft i Tyrkia. «Gåsø Viking» ble satt i drift for Lerøy Midt i 2015.

Fartøystypen er konstruert for å gi fleksibel operasjon slik at den kan håndtere varierte oppdrag. I tillegg til lukket transport av levende fisk kan fartøyet behandle fisk med ferskvann og H2O2, sortere fisk, avsiling av sjøvann ved lasting av fisk. Lastetanker har god kjølekapasitet (RSW).

Lengde i m

Bredde i m

Dypgang (max) i m

Lastkapasitet i m3