Macho46

Odin

Lengde [m]

Servicefart [knop]

Bredde [m]

Dypgang max [m]

Brønnvolum [m3]

Lastekapasitet fôr [tonn]

Macho46 er en videreutvikling av vårt fôrfrakter-konsept MachoFeeder46 da dette er en kombinert fôrfrakter og brønnbåt. Med to lastetanker à 500 m3 og et dedikert lasteområde for fôr på 256 tonn, er dette en flerbruksbåt som gjør at fôrfrakteren ikke trenger å dra tomhendt hjem fra merden. 

Designet er også klargjort for å kunne transportere kontainere med dieselolje og ferskvann til merdene på dekk.

Fartøyet kan utrustes med store batteripakker for å gi en grønn miljøprofil. Det er lagt opp til en baugthruster på 450 kW, og med en effektiv ballastering gir det fartøyet gode manøvreringsegenskaper. 

Om bord er det moderne bekvemmeligheter for mannskapet. Med stor messe og oppholdsrom, kaffebar, seks lugarer og en oversiktlig bro som sørger for trygge arbeidsforhold. 

Det er lagt opp til at designet skal bli utstyrt med det samme topp morderne fiskehåndteringsutstyret som man finner om bord i våre brønnbåter. Det er lagt opp til et system for transport av levende fisk – både smolt og slakteklar fisk.

Fisken lastes om bord i to lastetankene samtidig ved trykklossing, og vil gå gjennom fisketellere. Lastetankene er utstyrt med automatisk tankvask og skyveskott, og et velutviklet sirkulasjonssystem med oksygentilførsel.

Fôret blir operert med en teleskopisk fôrkran. Det blåses fra lasteområdet gjennom et måle- og veiesystem, opp gjennom kranen og ut til fôrflåten. Systemet er fjernstyrt og drives av lavtrykkskompressorer under dekk. Dette sørger for en skånsom behandling av pelletsen, har lave driftskostnader og er svært driftssikker.   

Illustrasjoner