CSAVER

2020

Salthammer

Charvest

«Csaver» har berget betydelige mengder fisk til mat til nå, og har utført en rekke serviceoppdrag. Fleksibiliteten er høy, og konseptet med mobile tanker har vist seg å fungere veldig bra. Det har vært oppdrag der fartøyet har bløgget en uke i strekk på merdkanten.

– Ole André Leine, daglig leder i Charvest, til iLaks.no

  • Kombinert slaktebåt / servicefartøy 
  • To kraftige kraner på dekk – med hovedkran på 100 tm
  • Moderne messe, oppholdsrom og operasjonsområder med god oversikt
  • Effektiv og lang oppetid med prosess- og lasterom plassert under dekk
  • Fire lugarer 
Hovedkran 100 tm
Kjøletanker 30 m3
Isproduksjon 5000 kg/døgn
Vannballast 50 m3
Tonnasje 169 BT
Prosessområde 31 m2

Csaver har fått kallenavnet «Mini Bløgger’n» da det er et kombinert bløgge- og servicefartøy. Den har som hovedfunksjon å bistå med berging av fisk under fiskehåndteringsoperasjoner. Den har anlegg som lager is av saltvann, noe som resulterer i en fin slurry som er skånsom for fisken.

Fartøyets mobile tanker til lagring av fisken gir god fleksibilitet, og samler inn svak fisk som ikke tåler håndteringen like godt som andre.

Det kompakte og effektive prosessrommet om bord er på 31 kvm, og med en fiskepumpe som er plassert lavt i fartøyet blir det mindre påkjenning for fisken med hensyn til løftehøyde.

Csaver har fleksibel og lang oppetid siden prosess- og lasterom er plassert under dekk, noe som gjør fartøyet effektivt og lønnsomt.

 

Bilder av Csaver