GÅSØ VIKING

2015

Sefine, Tyrkia

Frøy

Konseptutvikling og skipsdesign har vært viktige satsningsområder for Møre Maritime de senere år med fokus på havbruksfartøy, som brønn-, prosess- og servicebåter. Denne kontrakten forsterker vår satsing mot dette segmentet

– Svein K. Waagbø, Møre Maritime

  • Sortering av fisk: 200 tonn/t
  • Skånsom by-pass-lasting av fisk 100 tonn/t
  • Avsiling av sjøvann for FV-behandling på sortering og by-pass-lasting
  • Uttak av rensefisk
  • RSW-anlegg for kjøling av vann i brønner
  • Automatisk vask- og desinfeksjonsanlegg for alle tanker og rørsystemer
Sirk. kapasitet 10800 m3 pr. brønn
Filterkapasitet 9000 m3/t pr. brønn
CO2-luftere 3600 m3/t
Vakuumanlegg 4x 8000 liter
Oksygenanlegg 2x 1050 l/min
Ozonanlegg 2640 gram/t

Gåsø Viking har en topp moderne fiskeutstyrpakke. Den er basert på lukket teknologi og oppfyller dagens, og fremtidens krav, krav når det gjelder sirkulasjon, oksygenering, filtrering, UV og RSW-nedkjøling. Varmt og forurenset sjøvann avsiles ved lasting.

Lasterommene er boksformede for problemfritt bruk av skyveskott.

Fartøyet har diselelektrisk fremdriftssystem fra Siemens, med fire dieselmoterer på 1445 kW. Dekkskranene er levert fra Triplex med en kran på 84 t/m og 80 t/m, samt to på 75 t/m.

Alle lastetanker, rør og kanaler er utformet for effektiv og automatisert vasking og desinfisering, og fartøyet er forberedt på å møte fremtidens miljøkrav mtp. utslipp av NOx og CO2.

 

Bilder av Gåsø Viking