Frøy Fighter

Macho 40

Arbeidsbåt spesialtilpasset for arbeid i utsatt farvann. Det er lagt til rette for at fartøyet skal kunne utføre behandling med hydrogenperoksid. Fartøyet kan utstyres med en mindre fisktank som kan brukes til frakt av leppefisk. Fartøyet har lasterom delt i tre deler:

  • Tørrlasterom
  • Fisketank
  • Oksygenproduksjon

Første fartøy av denne typen er under bygging ved Sletta Verft for Frøy Akvaressurs AS. Fartøyet skal leveres i 2015.

Lengde i m

Bruttotonnasje i GT

Designdypgang i m

Antall containere på dekk (20ft)

Største bredde i m