PROSESSBÅTER

 

 

Verdens første slaktebåt som nybygg har Møre Maritime-design og er i dag i drift for De Bruyn i Tasmania.

Etter suksessen bak designet av slaktefartøyet Emmanuel, Macho36 APV, har vi jobbet for å videreutvikle nettopp denne løsningen. Vi kan derfor nå tilby design til en serie av prosessbåter på 19, 20, 24, 30, 36, 40 og 55 meter. 

Våre design har fokus på fiskevelverd og skånsom behandling for fisk. Om bord finnes automatiserte linjer for avliving, bløgging og utblødning, før fisken føres direkte til forhåndsnedkjølte RSW-tanker.

Våre mindre prosessbåt-design kan operere som beredskapsfartøy som kan gå inn og utføre nødslakt i krisesituasjoner, og med dette redusere dødelighet. 

 

Med utgangspunkt i våre velutviklede skrog som er lettdrevne vil fartøyene ha et lavt drivstofforbruk. Dette, i kombinasjon med oppsamling av blodvann, resulterer i at fartøyene har en god miljøprofil.

En prosessbåt bringer laksen fra merd til marked på kortere tid, og dette reduserer antall lastebiler på veiene – det i seg selv er en seier for miljøet.

Macho36 APV

Verdens første nybygde slaktefartøy med prosesslinje for avlivning, avbløding og sortering av fisk var av dette designet. Designet har byggemålene 36x12m og har en lastekapasitet på 220 tonn fisk. 

Macho19 APV

Kombinasjonsfartøy på 19 meter. Prosessbåten kan utføre nødslakt, samt operere som servicefartøy ved behov.

Macho55 APV

Et grønt konsept for skånsom bløgging og transport av fisk fra merd med slaktekapasitet på 100 tonn per time.

Macho25 APV

Macho20 Cermaq

Kombinasjonsfartøy på 25 meter. Prosessbåten kan utrustes med dekksutstyr som gjør at den kan operere som servicefartøy.

nb_NONorsk bokmål