Taredyrkingsfartøy

Nordskag

Lengde [m]

Bredde [m]

Lastekapasitet [m3]

Dypgang max [m]

Last tang & tare [t]

Som resultat av forskningsprosjektet ble det utviklet tre ulike fartøykonsept med ulike høste- og lagringskapasitet.

Konsept 1 er å benytte et vanlig servicefartøy i havbruksnæringen for operasjoner i skjermet farvann. Ved å utstyre kranen om bord med en modul til å skrape av taren fra tauene. Tauene samles på en trommel på arbeidsdekket, og taren lagres i plastkar som kan fjernes når fartøyet skal på ordinære serviceoppdrag. 

Konsept 2 er en taretråler, som har materialisert seg i form av to nybygg for Nutrimar av designet MachoTrawl15. 

Konsept 3 er primært et taredyrkingsfartøy, men kan benyttes som servicefartøy utenfor sesong gjennom modulbaserte løsninger. Fartøyets design sørger for at den kan operere i eksponert farvann og høste tare i urolig og kraftig sjø. Designets skrog er basert på våre velutviklede skroglinjer fra våre arbeidsfartøy.  

Taredyrkingsfartøyet har gode propulsjons- og manøvreringsegenskaper for å kunne holde fast i posisjon og retning ved tareanlegg.

Fartøyet er utrustet med setteanlegg med spoler med dyrkningstau. Tauene trekkes inn ved bruk av vinsj, og taren skrelles av ved sjakkel som er festet i kran. Når tauene er rensket og taren er høstet tromles det opp på en lagringstrommel.

Designet er utrustet for lagring av anlegg som tauverk, bøyer for utsett og utstyr for effektiv høsting, prosessering, lagring og lossing. 

Siden vi tror at dette blir en stor industri i fremtiden forventes det at det vil bli mer tarehøsting i eksponert farvann. Konseptene våre tar hensyn til akkurat dette. 

nb_NONorsk bokmål