Macho19

Lengde [m]

Servicefart [knop]

Bredde [m]

Dypgang max [m]

Arbeidsdekk [m2]

Lugarer

Macho19 er et design som kan benyttes som både servicefartøy og slaktebåt. 

Slaktelinjen monteres under dekk, og fartøyet kan ha integrert prosessvannstank og ensilasjetank. Disse fartøyene har arbeidsdekk, og ferdig slaktet fisk transporteres i løse containere på dekk. På denne måten vil den også kunne utføre en lang rekke forskjellige oppdrag som arbeidsfartøy. 

En annen mulig løsning er å ha integrerte RSW-tanker og slaktelinjen plassert over dekk. 

Designet har et nøye utviklet skrog som gir lavt drivstofforbruk. Det er muligheter for store batteripakker som kan gjøre fartøyet enda grønnere. Med enkel og effektiv ballastering kan fartøyet tilpasses ankerhådtering og operasjoner ved merd.

Det store dekksarealet på 90 kvadratmeter kan utrustes med utstyr som tar seg av tunge løft. 

Ved å gå for en slakteløsning sørger man for at fartøyet kan operere som et beredskapsfartøy som kan utføre nødslakt i en krisesituasjon. Dette vil kunne redusere dødelighet.

FARTØY:

Csaver

Csaver
Csaver
nb_NONorsk bokmål