TAREFARTØY

 

 

Gjennom et forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet har vi utviklet flere konsept som har industriell taredyrkning som hovedfokus. Fartøyene har et modulbasert system som gjør at de gradvis kan rigges om etter sesong – og har dermed også alternative bruksområder.

Tare kan benyttes som råstoff for mange ulike produkter som mat, fôr, farmasøytiske produkter, biokjemikalier, gjødsel og bioenergi. Med svært gode vekstbetingelser langs norskekysten tror vi at industriell taredyrkning er en næring for fremtiden.

Vi har fokus på lettdrevne skrog som er effektive med tanke på energiforbruk i alle våre design. Når tare også har potensial til å erstatte en rekke produkter basert på fossile råstoff, og kan benyttes til karbonfangst og resirkulere næringsstoffer fra fiskeoppdrett, er potensialet for miljøgevinst ganske stort.

MachoTrawl15

3D Illustrasjon av designet MachoTrawl15

MachoTrawl15 er en kompakt arbeidshest på 15 meter. Taretråleren kan laste 137 tonn tang og tare.

Taredyrkingsfartøy

Som resultat av forskningsprosjektet ble det kommet frem til tre ulike fartøykonsept for industriell taredyrking.

nb_NONorsk bokmål